hits

«KRISTINE» LEVDE MED VOLDSALARM 

Jeg ble intervjuet av Fædrelandsvennen ang det jeg har skrevet på bloggen min. Siden saken fortsatt er under etterforsking og mannen ikke er dømt eller frikjent måtte jeg være anonym.

De kunne ikke publisere mine påstander om mannen uten at han hadde fått lov til å kommentere saken. Noe jeg ikke ønsket ettersom dette kunne provosere mannen ytterligere. Jeg ønsker uansett ikke å være anonym, for jeg mener det er viktig å ikke skamme seg. Og for å kunne vise andre i samme situasjoner at man ikke bør skamme seg over det man lever i eller har levd i, så velger jeg å publisere saken her med mitt navn. 

Jeg er veldig stolt av denne saken, og jeg er stolt av å eie historien min. 
Jeg vet at det finnes hjelp der ute, selv om jeg fikk hjelp av familien. Jeg visste ikke om andre muligheter.
Så hvis noen der ute sitter å leser og tenker de trenger hjelp men ikke vet hvordan. Så kan jeg gjerne hjelpe. Hvis du bare trenger å snakke med noen, trenger informasjon om hvor, hva og hvem du skal kontakte eller hvordan det kan være i ettertid. Bare ta kontakt. Her er ihvertfall jeg som "Kristine"

 

I fjor ble over 3000 tilfeller av vold i nære relasjoner anmeldt til politiet. For «Kristine» ble voldsalarm løsningen.

? Jeg føler det er viktig at noen prater om det. For det er så mange det skjer med. Det er så lett å stole på den man elsker.

Ordene kommer fra en jente i tjueårene. Vi kaller henne «Kristine». Hun virker sterk, til tross for det hun har opplevd. Men ikke alt som gjør vondt, er synlig utenpå.

 

 

Ble tilbudt voldsalarm av politiet

«Kristine» forteller om et forhold som startet veldig bra, med forelskelse og gode ord. Men det utviklet seg fort i helt feil retning. Gjennom to år var hverdagen hennes preget av psykisk vold. Noen fysiske episoder har det også vært. 

I fjor klarte «Kristine» å komme seg ut av forholdet. Den første tiden alene var mye preget av angst og frykt. Hun var redd for å bli oppsøkt og at noe skulle skje. 

Hun valgte å anmelde forholdet, noe mange i samme situasjon sliter med. Tall fra Vest-Agder krisesenter viser at av de 114 kvinnene som bodde der i fjor, valgte over halvparten å ikke anmelde. 

Samtidig søkte hun om besøksforbud, men det ble avslått av politiet. Det var da «Kristine» fikk tilbud om voldsalarm fra det lokale lensmannskontoret. Det takket hun ja til. 

En voldsalarm får man tildelt av politiet i akutte situasjoner, uten noen rettslig behandling. Det trenger heller ikke å foreligge noen anmeldelse. Stort sett blir de gitt ut i familievoldssaker. 

? Det er et beskyttelsestiltak som skal ha lav terskel. Den gis ut etter en vurdering av trusselbildet, forklarer Einar Skarpeid, familievoldskoordinator i Agder politidistrikt.

Saken mot ekssamboeren til «Kristine» er ikke avgjort.

 

 

50 voldsalarmer

50 personer har i dag voldsalarm i Agder, men tallet endrer seg stadig. Blir en voldsalarm aktivert, går signalet direkte til politiets døgnbemannede operasjonssentral. De ser at det er en voldsalarm som blir aktivert, saken skal bli prioritert og de rykker ut.

Når en person har fått en voldsalarm, gjør politiet en vurdering hver tredje måned av hvor nødvendig det er at vedkommende skal fortsette å leve med alarmen. Normalt sett skal man ikke ha en voldsalarm i lenger enn seks måneder. Det er nemlig ikke ønskelig at noen skal måtte leve med en voldsalarm hele livet. 

Årsaken er at den trusselutsatte ikke skal bli avhengig av alarmen i hverdagen. Det hender en sjelden gang at politiet tar voldsalarmen fra noen som selv ønsker å ha den, fordi de anser trusselen som lav. 

? Det skal ikke være psykisk viktig for vedkommende å ha alarmen, det må være en reell trusselsituasjon. Det handler om å komme seg videre. Da kan voldsalarmen virke mot sin hensikt, sier Skarpeid.

 

Følte seg avhengig av voldsalarmen

For «Kristine» har voldsalarmen vært en trygghet i hverdagen, spesielt i tiden rett etter at hun rømte fra forholdet. Men hun følte også på en slags avhengighet, og hadde alarmen med seg både på jobb, på fest og om hun gikk en tur i byen. 

Det hendte også at hun ved en feiltakelse kom borti alarmknappen, noe som førte til at hun flere ganger måtte møte opp hos politiet for å vise at hun var i god behold. 

? Derfor følte jeg meg etter hvert tryggere blant folk når jeg faktisk bare lot den være hjemme. For rundt andre mennesker er det jo egentlig ikke farlig. Da er det flere der som kan passe på. Det var når jeg var alene hjemme det var en veldig trygghet for meg å ha den.

Etter tre måneder med den lille «trygghetsmobilen», valgte hun å levere den tilbake til politiet. Tiden var inne for å klare seg på egen hånd. 

? Jeg måtte begynne å stole på livet og på meg selv igjen. La det som skjer, skje. Uten å være avhengig av at voldsalarmen hadde strøm og jeg alltid måtte holde greie på hvor den lå.

 

 

For mye ansvar hos den voldsutsatte

Mange som lever med en voldelig partner, har ikke venner eller familie å dra til, slik «Kristine» hadde. Da kan krisesenter være løsningen. På skjult adresse i Vest-Agder finnes det tre krisesenter: Ett for kvinner, ett for menn og ett for kvinner i rus. 

Der lever de på hemmelig adresse på grunn av frykt for partneren sin. 

Mange av kvinnene som bor på Vest-Agder Krisesenter har voldsalarm eller har fått innført andre sikkerhetstiltak, forteller Tove Hægg Versland, faglig leder for Vest-Agder Krisesenter. 

Hægg Versland sier krisesenterets erfaringer med voldsalarm er at de synes for mye av ansvaret ligger hos den trusselutsatte, som selv må huske å oppdatere alarmen hver gang de går inn og ut av et hus. Hvis de ikke gjør dette, kan gps-signalet vise feil adresse. 

? Det er en belastning det òg, at man alltid må huske på det. Sånn sett kan det kanskje for noen være enklere å slå nummeret til politiet på mobilen selv. Forskjellen er at hvis du har voldsalarm, så er politiet klar over det. Hvis du ringer, må du forklare situasjonen. 

Hun sier de er glad for at voldsalarm og besøksforbud er en mulighet, men at det forutsetter at politiet agerer når den blir utløst. Og at den angir riktig sted. Her har det gått galt før.

? Vi har vonde historier på noen som ikke har gjort det. Det var et drap i Kristiansand for noen år siden, hvor alarmen slo ut et annet sted enn der offeret var, forteller hun.

 

FAKTA

Voldsalarm

  • Voldsalarm er en modifisert mobiltelefon med gps-dekning og vanlig mobildekning.
  • Blir utlevert i akutte situasjoner etter vurdering av politiet. 
  • Hver tredje måned blir det gjort en vurdering på om det er nødvendig å fortsette å leve med voldsalarmen.
  • Andre beskyttelsestiltak: Besøksforbud, vakthold, omvendt voldsalarm, hemmelig adresse, adressesperring, ny identitet og skjerming.

 

Ønsker at omvendt voldsalarm oftere tas i bruk

Også Skarpeid i politiet peker på utfordringen med dårlig gps-signal innendørs.

? Vi har rutiner for at trusselutsatte må sørge for at alarmen er aktivert før man går inn i et hus. Hvis man ikke gjør det, kan man risikere at alarmen slår ut et annet sted. Det informerer vi grundig om. I verste fall kan politiet ende opp på et helt annet sted enn den trusselutsatte egentlig er, sier han. 

Han påpeker at ved riktig bruk er voldsalarmen et viktig og godt tiltak.

? Hvis den blir brukt etter forskriftene, så kan vi kontakte vedkommende selv om man ikke kan prate, sier han.

Den siste tiden er omvendt voldsalarm blitt mye diskutert. Her er det voldsutøveren som må gå med en alarm, og den blir utløst hvis vedkommende beveger seg på forbudt område. 

Hægg Versland mener dette burde brukes i mye større grad. Omvendt voldsalarm krever imidlertid en dom. 

? Voldsofrene har båret denne byrden så lenge alene. Omvendt voldsalarm burde ikke erstatte vanlig voldsalarm, men være et supplement. Det kan være en forskjell i folks hverdag, sier hun. 

Hun mener at voldsalarm for enkelte kan være avgjørende for om de skal våge å gå ut av døra. Men for noen er frykten så stor at de ikke vil eller kan bevege seg fritt ute, uansett. 

? Noen har en veldig vanskelig hverdag. Den farlige voldsmannen, han som er grenseløs, da kan du ha en haug av voldsalarmer, det hjelper nok ikke, sier hun.

 

Få som anmeldes blir straffet

Sikkerhetstiltak som voldsalarm kan være ekstremt viktig for personer som lever i frykt. Spesielt med tanke på hvor få som blir dømt i familievoldssaker. 

I 2015 ble det ifølge Statistisk sentralbyrå anmeldt 3322 saker om mishandling i nære relasjoner. Samme år ble bare 263 personer straffet. Skarpeid har flere teorier om hvorfor det er slik. 

? Det handler nok om bevisvurdering, men også om kvaliteten på etterforskningen. Det er potensial til bedre kvalitet i etterforskningen for at vi i større grad skal kunne irettefølge disse sakene.

Han peker på holdningsendringer som et viktig punkt.

? Det helt sentrale for hvordan denne typen saker blir håndtert, er holdningsendringer. Vi har sett en positiv utvikling de siste ti årene, men jeg ser ennå at det er potensial til å bli bedre. Det handler om vilje og ressurser. 

Politiet har en vei å gå når det kommer til holdninger, etterforskning og samarbeid med andre etater i slike saker, mener han. 

? Det vi ikke er gode nok på ennå, er å samordne ansvaret for å legge best til rette for dem som er utsatt.

 

? Stjal en del av meg

På slutten av fjoråret fikk «Kristine» tilbud om jobb, som ble et stort lyspunkt. Jobben har fått henne til å fokusere og tenke framover. 

Med historien sin ønsker hun å hjelpe andre kvinner med voldelige partnere. Det er blitt hennes kampsak. 

? Jeg vil vise at jeg ikke er flau over det jeg ble utsatt for, og det burde ikke andre som går gjennom noe lignende heller være. Du blir lurt trill rundt. Du kan ikke noe for det, sier hun bestemt. 

Hun har klart å komme i kontakt med andre som er i lignende situasjoner, og det har gjort livet litt lettere. Hun har ikke lenger følelsen av å være alene om alt hun har gått gjennom ? skyldfølelse, dårlig samvittighet, selvforakt, depresjon, desperasjon. 

Men livet er fremdeles ikke slik hun trodde det skulle bli. Når hodet egentlig skal hvile, hjemsøkes drømmene hennes. 

? Han har klart å stjele en del av meg. En bit jeg aldri får tilbake.

Hvordan kunne JEG gå i denne fellen?

Herregud, jeg er jo ganske smart! Jeg er ei oppegående og reflektert jente.
Jeg trodde aldri jeg skulle ende opp med noe slikt.
Det skjedde så sakte.
Jeg sluttet å snakke med mennesker han ikke likte.
Jeg sluttet å gjøre ting han ikke likte.
Og familien min, de forsto ikke og ble bekymret, og jeg bare feide dem vekk. Sluttet å svare dem også.
Så ble sirkelen min bare mindre og mindre og mindre.
Helt til alt jeg hadde igjen var han.

Jeg sluttet å tro på meg selv. Ting jeg hadde sett og hørt, ting jeg visste.
Han fortalte meg at jeg var sprø, gal.
Og jeg trodde på han.
Han kjente meg så godt.
Han kunne vri og vende på mine ord, og snu en diskusjon til at plutselig alt var min feil. Min feil igjen. Alltid!
Det var alltid jeg som tok feil.
Når han han begynte å bli voldelig, var det egentlig ikke noen overraskelse lenger. 
Han sa igjen at det var min feil, og jeg trodde han. Smarte meg, trodde på han. 
Hvordan kunne JEG tro på han?

 

Fordi han var god mot meg i begynnelsen.
Og på de gode dagene var har fantastisk, alt man kunne drømme om.
Jeg er ikke dum, jeg falt ikke for en mann som slo meg.
Jeg falt for en som fikk meg til å le.
Fikk meg til å føle meg elsket,
og sett.

Han er genial, og sjarmerende og overtalende.
Og det gode vinner over det vonde.
Helt til det ikke gjør det lenger.
Jeg tror det handler litt om at jeg alltid har vært litt naiv. Jeg har alltid trodd det beste om alle til det motsatte er bevist. Og til å med da kan jeg innerst inne føle at i bunnen av alle finnes det godt. Jeg tror jo helt ærlig at ingen er født onde, det skjer ting underveis som former deg. Og jeg tror også at de første 6 årene av livet er det som former deg mest. Tingene du opplever, ser, hører. Måten du blir behandlet på i løpet av disse årene skaper hvordan du kommer til å se på verden og hvordan du behandler andre mennesker for resten av livet. 
Jeg tror også selvfølgelig at dette kan endres på, men stort sett er du formet av alt som skjer deg i disse 6 årene. 
Måten du blir møtt på, slik vil du også møte verden.

Ettersom jeg jobber med barn, så kan jeg se hvor uskyldige de er i starten av livet. Og se hvordan de utvikler seg disse første 6 årene av sitt liv. Og jeg ser at hendelser former dem og endrer dem underveis. 

Jeg har i stor grad vært skjermet mot grusomheter i verden som liten. Jeg levde i en liten trygg bygd. Og kjente de samme gode menneskene. Alle jeg møtte i mine første 6 år var snille og gode mennesker (det jeg kunne se). Det skjedde aldri noe vondt rundt meg, jeg hadde gode, kjærlige foreldre. Jeg trodde verden var god. 
Slik har jeg også fortsatt å se på verden. Selv om jeg nå er mye klokere og vet ufattelig mye mer, så sitter det fortsatt fast i ryggmargen. Jeg stoler på mennesker.


Samtidig har jeg opplevd masse vondt i årene etter fylte 10 år, som også har formet meg og gjort meg til den jeg er i dag. Men det har ikke påvirket den grunnleggende måten jeg ser på verden, selv om det sannsynligvis burde gjort det.
Selv etter en stygg skilsmisse, flere dødsfall, en voldtekt, et utroskap, et voldelig forhold, føler jeg meg fortsatt uviten og naiv i møte med verden. Jeg tror grunnleggende på godhet. Og mener av hele mitt hjerte at det å være snill fører deg lengst i verden. 

Men så kan jeg ikke annet enn å begynne å tvile på mine egne grunnleggende følelser, tanker og meninger når jeg ser på meg selv og hvor langt jeg har kommet i verden. 
Jeg har grunnleggende vært god mot de jeg har møtt på min vei. Om jeg har såret, skuffet og vært slem mot noen, så har det aldri vært med hensikt. Og det vet jeg inni meg at jeg kan stå helt ærlig for. 
Allikevel sitter jeg her i dag, med masse gjeld og tilbakevendende depresjoner. 
Venneløs og ensom.
Jeg har heldigvis fått tilbake den fantastiske familien min. Og jeg har til og med møtt verdens beste mann, som på uvirkeligvis har blitt min. 

Men denne andre mannen jeg møtte en solskinnsdag, han tok en bit av meg selv. En bit jeg aldri får tilbake. Han tok ikke bare ett år av livet mitt, han tok mange. Det har begynt å gå opp for meg at jeg skal leve med gjelden hans i mange, mange år. Jeg skal ha fæle tanker og følelser og drømmer i mange år fremover. 
Jeg må sette livet mitt på vent i flere år. Jeg skal leve med dårlig råd lenge. Ikke kan jeg gifte meg og få barn og kjøpe hus. Det må vente. Til jeg blir helt ferdig med alt han har ødelagt for meg. 

Av en eller annen rar grunn er disse tankene og drømmene og følelsene forbifarende. De gjør meg deprimert en stund, gir meg fullstendig angst. Panikkanfall. Men det går over. Positiviteten som er innprentet i meg, den grunnleggende godheten jeg er født med og lært opp til. Det gir meg håp, og depresjoner og angst slipper taket etter en stund. Jeg klarer å pusle meg sammen og tenke positivt. Og leve videre. Klarer å glemme en stund, klarer å sette pris på det jeg har. 

Og trenger jeg mer? akkurat nå?

Nei, for akkurat nå så får dette være bra nok, for dette er det jeg har..

 

Forelskelse

Forelsket..


Jeg har nemlig forelsket meg igjen. Ja tenk på det.. Hvem hadde trodd at det skulle gå så fort? 
Da jeg dro fra Danmark i sommer trodde jeg aldri jeg skulle komme over det. Jeg trodde fortsatt jeg hadde reist fra mannen i mitt liv, og at jeg nå skulle være alene for alltid . 

Men bare noen uker etterpå skulle jeg møte deg, du snille, gode, fantastiske, kjekke, nydelige, herlige, nye mannen i mitt liv. For hvem sier at det bare er ên "mannen i mitt liv". Det har vært mange menn i mitt liv, og alle har sin betydning. Og du er den nye mannen i mitt liv. Og du har endret synet mitt på kjærlighet. Du har vist meg god kjærlighet, likesinnet kjærlighet. Du har vist meg at man ikke trenger å være ulykkelig i et forhold. Det trenger ikke være en som bestemmer og styrer, det kan være to. Du har vist meg lykke igjen, glede og humor. Du har vist meg at jeg er bra nok, at mine ord betyr noe. At jeg er verdt å lytte til.

Jeg tenkte lenge at dette ikke var ekte, og du var med meg fordi du kjedet deg. Ikke hadde noe bedre å gjøre. Men du har vist meg at du virkelig ønsker å bruke tiden din på meg, og ønsker å gjøre meg lykkelig. Jeg ser at du virkelig prøver å gjøre hver eneste dag bedre for meg. 

Klissklass.. 
Jeg møtte deg, BD-HD, bare noen uker etter at jeg flyttet hit. Men det skulle ta lang tid før jeg så hva du betyr for meg. 
Du ble min trygghet veldig fort, du var alltid den jeg snakket med når angsten banket på. Du beroliget meg alltid. Du lyttet til alle rare historier jeg fortalte. Du dømte meg ikke for alle de syke tingene jeg har opplevd. Du ser meg for den jeg er. Du viser meg hvem jeg er. Du har tatt meg med og vist meg rundt. Du har gitt meg space når jeg trengte det. Du har ledd av vitsene mine, all den dårlige humoren min. Og du elsker den dårlige humoren min. 
 

Og det aller beste, du er her enda. Du fortsetter med alle disse tingene. Om det er for evig? Det vet ingen. Men at det er fantastisk nå, det vet vi begge to <3

 

Og så ble det stille..

 

 

Og så ble det stille.. 

Jeg kan plutselig kjenne sorgen. Sorgen over tapt samliv, jenta som jeg ble så glad i. Kaffe på senga og barn som ler. Familiefrokoster. Noen å snakke med, noen å oppleve sammen med. Leve med.

 

Kroppen kjennes tung.
Jeg går ut av dusjen og faller sammen. Knekker. For tusende gang. Knuser. Igjen.
Langt inni meg et sted er det noen som skriker, høyt.
Hodet spinner. 

Men ansiktet er blekt og tomt. Svarte ringer under øyene. Ensomhet. 

Jeg plukker sakte opp bitene, limer alt sammen igjen. Reiser meg. Ser meg i speilet. Tørker tårene. Puster rolig. Stirrer på meg selv. Hever hodet. Går ut av badet og starter dagen. Igjen. 

og Igjen. 

Hvordan lever man bare videre? 

Det har stormet litt rundt hodet mitt noen uker, siden jeg postet det første innlegget. Jeg har egentlig ikke hatt tid til å virkelig kjenne etter hvordan jeg har det på en liten stund.
Det har vært ekstremt mange å snakke med. En avis har vært å intervjuet meg. Jeg har begynt på nytt treningsprogram. Betalt regninger som ikke er mine. Jeg har vært i jobb intervju. Jeg har fått jobb og begynt å jobbe. Jeg har vært og er forelsket. Jeg har vært i familieselskap.
Jeg har forholdt meg til livet igjen. 

Jeg har ikke hatt tid til mitt eget hode. Jeg har sovnet tidlig av utmattelse. 
Men nå, nå ble det stille, og jeg kjenner plutselig alle følelsene. Alle menneskene er fortsatt der ute, men her er det bare meg. Lille meg. 
Jeg kjenner ikke lenger beruselsen av lesertall og fine kommentarer. 

Men jeg må fortsette å plukke opp bitene, gang på gang. Jeg må leve jeg også. 

Og dette er mitt liv. Jeg må leve det. 

Only hit until you cry

Suzanne Vega sier det så flott i sangen om Luka. Hvorfor dette spilles som underholdning på radioen er både merkelig og veldig bra. Jeg tror det er veldig mange som går rundt å nynner og synger på denne sangen, uten å ane hva den handler om.
Men noen har skrevet om dette før. Vi bare velger å ikke LYTTE. Vi velger å overse og gå videre.
Det er på tide å lytte og ta ansvar, ikke bare for meg, men for alle som opplever noe form for mishandling hjemme. Uansett hvem det er. Far, mor, bror, søster, kjæreste, kone, mann, damer, menn, jenter og gutter. Hvem er du? Fortjener du å ha det som du har det? Krev din plass, men gjør det med kjærlighet. Du skal verken mishandle eller bli mishandlet. Tenk over egne handlinger, prøver du å styre de rundt deg? Eller lar du deg styre? 

https://open.spotify.com/track/6wXy0MosS6KGV8yowVradf​

 

My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes I think you've seen me before

If you hear something late at night
Some kind of trouble, some kind of fight
Just don't ask me what it was

Just don't ask me what it was
Just don't ask me what it was

I think it's because I'm clumsy
I try not to talk too loud
Maybe it's because I'm crazy
I try not to act too proud

They only hit until you cry
After that you don't ask why
You just don't argue anymore

You just don't argue anymore
You just don't argue anymore

Yes I think I'm okay
I walked into the door again
If you ask that's what I'll say
And it's not your business anyway
I guess I'd like to be alone
With nothing broken, nothing thrown

Just don't ask me how I am 
Just don't ask me how I am 
Just don't ask me how I am 

My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes I think you've seen me before

If you hear something late at night
Some kind of trouble, some kind of fight
Just don't ask me what it was
Just don't ask me what it was
Just don't ask me what it was

And they only hit until you cry
After that, you don't ask why
You just don't argue anymore
You just don't argue anymore
You just don't argue anymore

Sannheten..

Jeg blir helt rørt av alle gode ord og kommentarer. 
Dere sier alle sammen at jeg er så tøff og sterk og modig. 

Sannheten er at etter jeg postet dette innlegget ble kroppen fylt av frykt og angst og ukontrollerbare gråteanfall. Jeg satt hele kvelden med voldsalarmen i ene hånden og vinglasset i andre hånden. Jeg slet med å velge hva jeg skulle legge ned for å svare på kommentarer og meldinger. 
Når alt roet seg trappet angsten og redselen opp. De jobbet godt sammen for å bryte meg ned. Jeg endte med å tilbringe natten innelåst på badet. Da var jeg liksom bak enda en dør som var låst. og det kjentes litt bedre. 
Jeg satt der inne i mørket helt alene og drakk vin og gråt og hørte på trist musikk, som en depressiv tenåring ute av stand til å kontrollere hva som skjer med hormoner og følelser. 


Her lå jeg, sammen med Mac og støvsuger, prøvde å lukke øyene. Men hver minste lyd gjorde at de spratt opp som om jeg var besatt. 

Jeg åpnet ikke døren før jeg så lyset strømme godt inn under døren. Klokken var ca 0900. Og det var på tide å la dagen starte. Ta kontrollen tilbake og styre livet mitt igjen.

Jeg er ikke så sterk og tøff som alle tror. Det å poste dette var veldig vanskelig. Det er flere sider ved dette som kan være negativt.
-Det vil mest sannsynlig provosere mannen ekstremt, og jeg har null kontroll over hans oppførsel.
-Det vil også skade saken min, fordi jeg faktisk provoserer og viser at jeg er ikke er så redd for han som jeg påstår ovenfor politiet. 
-Jeg tenker også på familien hans, at jeg setter familien og enkelte venner i en vanskelig situasjon. De må plutselig forsvare en de evt er glad i. Men vet dere hva? Hvis han ikke ønsket at dette skulle komme ut og at folk skulle få vite hvordan han er, så hadde han heller ikke trengt å oppføre seg slik. Jeg tar ikke lenger ansvar for hans oppførsel. Han er voksen, han må stå for sine egne handlinger. 

Det er veldig rart for meg at andre reagerer så sterkt på den fysiske volden, og bildene som ble lagt ut. Det er det som skaper reaksjonene. og det er det folk syns er vanskeligst å høre om. Og jeg kan forstå det fordi det er synlig. Dere kan se det med øynene. 
Men det er ikke det som sitter dypest for meg. Det fysiske var bare smerte der og da. Blåmerker som forsvant over tid. Arr som ikke gjør vondt lengre. Det å bli slengt i en vegg eller holdt fast i sengen i flere timer, det er over. Det var en voldsom reaksjon som skjedde der og da og som kom til å gå over. Det er klart det var episoder hvor jeg tenkte at dette overlever jeg kanskje ikke. Men da var det jo tankene og spillet som lagde redselen og frykten. 

Og DET var det som var vanskelig, ER vanskelig. Forferdelig, uutholdelig. Det psykiske spillet. Det å virkelig ikke være god nok for den som sier han elsker meg over alt. Han har betinget kjærlighet til meg i så stor grad at jeg virkelig føler jeg må gjøre alt riktig for å beholde han. Men hvordan klarte han å spinne meg inn i hans verden, en verden hvor mine meninger og følelser ikke er verdt noe. Og jeg rett og slett ikke er verdt noe. Hvordan har han klart å få meg til å ønske å være med en mann som får meg til å føle meg så jævlig?

Det psykiske, det sitter igjen. Den smerten av å ikke stole på egne meninger og følelser. Hele tiden stille spørsmålstegn ved valg jeg tar, ord jeg sier. Er dette greit? kan jeg gjøre sånn? føler jeg riktig nå? 
Hvor lenge skal han styre tankene mine? 
Hvor lenge skal jeg være redd for at jeg gjør feil?
Hvor lenge skal jeg leve i frykt?
Hvor lenge skal jeg la han ha makt over meg?


 

Banket opp? meg?

På familieferie i danmark skulle han banke meg opp. Heldigvis mens barna sov. 
Hvordan endte jeg her? Jeg av alle? 
Når folk bruker ordene "banket opp" om meg, så forstår jeg ingenting. Jeg føler fortsatt ikke det skjedde med meg. Jeg føler jeg bare opplevde en scene i en film. Dette er ikke ekte. Smerten er ekte, mannen er ekte. Men det kan da umulig være meg dette skjer med?!

Nå sitter jeg her i en kjellerleilighet i Søgne av alle steder. Utsikten min er plutselig skog, og ikke andre bygninger.
Hvordan kunne jeg vite at det var her jeg skulle ende?

Jeg hadde hatt et vanskelig liv, så møtte jeg han. Han som skulle redde meg.. 
Han satte alle bitene sammen for meg, bare slik at han kunne knuse det skikkelig når han først gjorde det. Han jobbet hardt og lenge, for et nokså kortvarig brak. eller var det det? 

Jeg har vært sammen med en mann, jeg bodde med en mann jeg trodde jeg visste hvem var. Det viste seg sakte men sikkert at han ikke er den snille mannen jeg trodde. 
Jeg ville ikke se det, jeg overså alle tegn. Lagde unnskyldinger, både for meg selv og for andre. Han er snill, han er snill. 
For han var snill, han gjorde masse godt. Han bare gjorde masse vondt også. 
Jeg måtte til slutt legge det på en vektskål og se hva som veide mest. Om det gode faktisk kom ut på pluss siden.

Han hadde ei datter som virkelig gjorde det tungt i den ene skålen. Slik at den vonde skålen virkelig skulle fylles før den tippet.
Han hadde egentlig to døtre, med to forskjellige damer. Flotte, pene damer. Nydelige jenter. Elskbare jenter. Som skulle ende opp med å bety så mye for meg.
Hun ene bodde så langt unna at vi så henne bare i feriene. Men min lille Tarzan bodde hos oss annenhver uke. Det vanskeligste i hele verden er å ikke skulle våkne til mårratrynet hennes, bruke tid og energi på å gjøre om en mårragretten unge til den solstrålen og morroklumpen hun egentlig er. Gjøre starten på dagen hennes til den beste, slik at grunnlaget for resten av dagen var lagt. For hun kunne være sinna på morgenen, skikkelig sinna. Men helt jævlig søt samtidig. 
Vi to fikk ganske fort et spesielt bånd, og jeg elsket hver dag hun var hos oss. og jeg hater at jeg aldri skal få muligheten til å være en del av hennes liv lenger. Det river så langt inne i hjerterota. Den smerten er noe helt beyond noe jeg noen gang har følt på. 

Og den mannen, pappaen hennes, skulle vise seg å være den mannen som ga meg håp om alt i livet. Ga meg en familie, min egen lille familie. Lot meg drømme om lykke og om egne barn og hus med stakittgjerde. For så bare å rive alt ned og vekk fra under bena mine. Lure meg trill rundt. Gjøre meg syk og svak, få meg til å hate meg selv, og å tro så lite på meg selv at jeg ønsket å dø, jeg ønsket virkelig ikke å leve lenger. For jeg var så lite verdt. At disse menneskene jeg elsket over alt i verden, hadde det vondt når jeg var rundt dem.
Han "måtte mishandle" meg hver dag. For jeg var så dårlig. Jeg kunne ingenting, jeg kunne ikke engang knyte mine egne sko riktig. Jeg pratet ikke riktig med folk i telefonen. Jeg snakket rett å slett feil. Jeg kunne til slutt ikke tro på at hver eneste bevegelse eller små valg jeg tok var riktig eller bra.
Han tok all selvfølelse og selvtillit ut av kroppen min, for så å kunne fôre meg med komplimenter som formet meg til den han trengte at jeg var. Vasket bra, noen ganger. Ryddet fint, av å til. Lagde ok mat. Ja trente riktig, stort sett. Jeg trodde på alt han sa, det ble som om han alltid snakket sant og hans ord var loven. Jeg gjorde ingenting uten hans tillatelse eller godkjennelse. Han klarte å sette vennene mine opp mot meg. Han klarte å få familien min til å trekke seg unna. Jeg hadde kun han å støtte meg på. 
Kroppen min gråt innvendig alle våkne timer av døgnet. og noen ganger rant det over, og da fikk jeg trøst, masse god trøst, før han skulle fortelle meg hvordan vi skulle fikse det. Hvordan jeg burde være for at det ikke skal bli sånn. Hvordan jeg kunne endre meg slik at vi alle fikk det bedre.

I sommer klikket han såpass at jeg måtte rømme fra et feriehus i Danmark, reise fra både mannen og jenta. Det er det absolutt vanskeligste jeg har gjort. Hvordan kunne jeg bare forlate henne der. Men jeg kunne jo ikke akkurat kidnappe henne heller. Hun tilhører ikke meg. 
Jeg løp naken til et nabohus og skrek og banket og slo på verandadøren til noen åpnet. Noe så nedrig å komme naken, blodig og hjelpeløs til ukjente mennesker. Politiet ble tilkalt og tok bilder av meg og ambulansen kom og renset sår og sjekket at alt var ok med meg. Mer kunne de ikke gjøre siden jeg var norsk. Politiet kunne ikke ta med seg mannen siden han var norsk.
På morgenen satte jeg meg bloding i en taxi, så på et tog, og et tog til, en båt. 
Der sto pappan min. 
De neste dagene var vi på hytta og blåmerkene ble større og tydeligere. Og det gikk sakte opp for meg hvor voldelig han faktisk hadde vært den natten. 

dette er bare noen av bildene av hvordan jeg så ut. Tatt på litt forskjellige tidspunkt, men alle innen for en uke etter at det skjedde.

Hos politiet ble jeg oppfordret til å anmelde og få besøksforbud. Noe jeg da gjorde i starten av August. Avhøret varte i over 4 timer, hvor jeg forklarte i detalj flere episoder det siste året jeg bodde med han. Politiet i Kristiansand tok saken svært alvorlig og behandlet meg veldig bra. Jeg følte meg virkelig ivaretatt. Fikk en bra bistandsadvokat og det virket som at alt skulle gå bra. De lovte meg at barnevernet skulle kontaktes også slik at jeg slapp å tenke på noe. Etter et par uker ble jeg ringt inn for gjennomlesning av anmeldelsen. Da fikk jeg også beskjed om at saken skulle overføres til Asker og Bærum politi, siden det var der "vi" hadde adresse og de fleste episodene hadde skjedd der eller i utlandet. Etter dette har jeg dessverre ikke hørt noe særlig mer fra politiet eller advokat. Jeg prøvde i flere uker å få tak i etterforsker i saken inne i Asker og Bærum, uten hell. la igjen telefonsvarere og ingen ringte opp igjen. Hørte ingenting om besøksforbud, ingen tok kontakt, ingen svarte. Jeg fikk til slutt vite via, via noen at saken min hadde blitt kodet om fra vold i nære relasjoner/familievold til bare vanlig vold. Som gjør at jeg ikke har rettigheter til b.l.a. bistandsadvokat. Jeg har aldri vært involvert i politiet før, og kan ingenting om dette. 
Fant til slutt en mailadresse til juristen i saken, som ringte meg opp igjen ganske fort. Hun kunne fortelle at begjæring om besøksforbud hadde blitt avslått og at mannen allerede hadde vært inne til avhør. Hun trodde dette kom til å gå greit siden mannen hadde vært så hyggelig?!
Ja, selvfølgelig tenker jeg da. Når man er anmeldt for noe og skal inn til avhør er man vel selvfølgelig jævlig hyggelig....? 
Det viser seg at hun ikke kunne så mye om saken og visste ikke hvorfor besøksforbud var avslått, eller om barnevernet var kontaktet. Men hun trodde det handlet om at vi ikke hadde bodd sammen i 2 år. Og derfor var det ikke alvorlig nok.. (så hvis jeg bare hadde holdt ut litt til altså). Hun spurte til å med når det ble slutt mellom meg og mannen, noe som står ganske tydelig i anmeldelsen, at jeg dro etter det som skjedde i Danmark. 
Det endte med at vi skulle snakkes om en uke, da skulle hun ha svar på disse tingene og at jeg bare måtte ringe om det var noe mer.
Jeg prøvde å ringe tilbake til henne nøyaktig etter en uke, og hun svarte ikke. Jeg fikk etterhvert en melding om at hun var i retten og skulle ringe i morgen, fredag. Dagen etter fikk jeg en kort melding om at hun skulle ringe meg opp til uka. Den neste uka gikk, uten noe kontakt. Og jeg prøvde å ringe igjen uken etter, uten svar. Så sent på tirsdagen ringer hun, stressa og brydd. Hun kunne ikke gi meg noe info fordi jeg ikke hadde innsyn i saken (noe som er tull), og jeg hadde ikke noen rett på å få vite om barnevernet var kontaktet. Jeg svarte at jeg ble lovet dette når jeg anmeldte, hvis ikke må jeg nesten gjøre dette selv. Hun spurte om det var Kristiansand politi som hadde lovet meg dette? og sa jeg ja. Da fikk jeg beskjed om at jeg da måtte ta dette med politiet i Kristiansand. 
Og at det ikke var noe mer hun kunne gjøre eller svare på så, ha det bra. 
Så nok en gang sitter jeg med null svar. jeg får til slutt kontakt med en voldsoffer rådgiver, en gammel politimann. Han ringer rundt og spør om andre har hørt om regelen med å måtte bo sammen i 2 år for at det skal være alvorlig nok til å kodes som vold i nære relasjoner eller familievold. Noe ingen har hørt om. 
Han fikk satt meg i kontakt med bistandsadvokaten jeg hadde i starten. I møtet med han kunne han fortelle at han fortsatt er oppnevnt som min bistandsadvokat. Og ingen forstår noen ting av hva som skjer inne i Asker og Bærum. Noen har gjort noe feil. Og de bruker alt for lang tid, og gir for lite informasjon. Advokaten hadde enda ikke fått noen papirer i saken. Vi ble enige om at han skulle sende inn en klage og forhøre seg. 
Så nå sitter jeg her å venter, igjen.. 

Hvordan er det mulig at jeg må kjempe så hardt for å bli hørt etter dette? Det skremmer meg at damer som faktisk har levd i dette i mange mange år, at dette er det de kommer til hvis de bryter ut. Ingen støtteapparater? 
Jeg delte selvfølgelig økonomi med denne mannen, noe jeg aldri skulle gjort. Jeg var jo ikke til å stole på, så han måtte ha ansvaret der også. Mesteparten av min lønn gikk inn til felleskontoen. Som sto i hans navn. Alle våre lån sto i mitt navn ettersom han ikke kunne få lån, og hadde namsmannen på nakken. De kom til å med å hentet bilen vår en gang. Uansett, her sitter jeg med mange hundre tusen i lån, også nekter han meg de tingene som han har kjøpt på avbetaling i mitt navn. Som jeg betaler på hver eneste mnd. Han nekter meg tilgang til leiligheten, mine ting. Møbler, TV, kjøkkenutstyr, grill, ipader, båt, alt vi eier og har er nå bare hans. 
Jeg måtte også si opp jobben fordi jeg ikke kan bo i nærheten lenger. Dvs jeg hadde ikke jobb, et sted å bo, eller noen møbler eller noe annet enn en bag med sommerklær.
Hvem utnevnte han til sjefen over mine ting? mitt liv? 
Heldigvis har jeg en snill pappa og mamma og steforeldre som har betalt for leilighet og depositum og møbler og kopper og kar og alt man plutselig trenger. 
Hva skulle jeg gjort uten disse snille menneskene i livet mitt? nav brukte 3 uker før jeg fikk noe penger. Og de hjelper kun med mat og husleie. hva gjør jeg med alle disse lånene som skal betales hver eneste mnd? hvorfor blir jeg den som sitter med alle problemene når det er han som ikke har vært snill?
Hvor er rettferdigheten og støtten? 
Hva har jeg i livet mitt nå som er verdt å stå opp til hver eneste dag? lån og ensomhet? 
Noen ganger kan jeg til å med tenke, var det verdt å gå fra han eller hadde det egentlig bare vært enklere og bedre å blitt der?

Jeg kan ikke la være å gråte for alle de damene som er nødt til å leve i dette hver eneste dag. De som virkelig ikke har noen rundt seg til å stille opp. De som bare må bli av praktiske og psykiske grunner. Sjelen min gråter hver eneste dag for alle de andre sjelene som gråter hver eneste dag.
Enten dere blir fysisk eller psykisk mishandlet. Det eneste dere gjør feil er å elske, dere elsker for hardt.
Dere drømmer uoppnåelige drømmer. Det vil aldri bli bedre, dere lever en løgn. Det eneste jeg kan love dere, er at det aldri blir bedre. 

Jeg jobber hardt hver eneste dag med å se lysglimt i livet, finne noe å drømme om igjen. Hva finnes langt der framme et sted? blir det bra som alle påstår? går det over? ordner alt seg for snille piker?

Historiene er så mange og store. Og jeg ønsker ikke å gå i detalj på alt denne gangen. Hva han gjorde og hvordan han gjorde det. Det er ting jeg forteller noen ganger som jeg ikke selv tror er sant engang når det kommer ut av munnen min. Hodet er så forvirret, og jeg kan fortsatt tenke at han har rett, det er meg som er gal, jeg fortjener det sikkert. Jeg er helt sjokkert over at jeg fortsatt sitter her, og smiler som jeg gjør.

For endelig er faktisk livet godt, selv om dagene fortsatt er tunge og vanskelige og bærer preg av et hardt år og en jævlig sommer. Så smiler jeg for første gang på eksremt lenge hver eneste dag. Jeg kan glede meg over å bare se at det blåser i bladene ute og at sola står opp.
Selv om det bare regner her nede, så vet jeg at bakom skyen er himmelen alltid blå.

 

 

Les mer i arkivet » Mars 2018 » Februar 2018 » Oktober 2017